Strategie


De belangrijkste groepen bezoekers (dag- en verblijfstoeristen) van Zandvoort zijn achtereenvolgens Nederlanders, Duitsers en Belgen. Een substantieel aantal van deze bezoekers zijn de inwoners en bezoekers van de MRA. Meer dan de helft van de verblijfstoeristen is afkomstig uit Duitsland. Het voordeel van onze ligging ten opzichte van Amsterdam met een directe trein- en busverbinding is groot. Amsterdam worstelt met een steeds hogere toeristische druk en deze zal nog verder toenemen gezien de niet-aflatende populariteit van de hoofdstad. Amsterdam wil de toeristen spreiden. Dat biedt kansen voor Zandvoort!

Eén gemeenschappelijke claim versterkt de positie van Zandvoort binnen de regio en garandeert de gezonde ontwikkeling van het toerisme. Zowel gericht op dagjesmensen als op verblijfstoeristen. Die gemeenschappelijke claim, gebaseerd op de kwaliteiten en de identiteit van het dorp, is de basis voor het merk Zandvoort. Zandvoort kenmerkt zich door de componenten strand, dorp, circuit en natuur. Een extra component die Zandvoort onderscheidt van andere kustplaatsen is een rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam. Zandvoorters zijn ondernemende trendvolgers, vooral op het strand. Meer stedelijk aanbod biedt ook kansen voor het dorp en voor de inwoners. Het gaat daarbij om de herkenbaarheid van Zandvoort aan Zee als geheel met eenzelfde beeld van strand en dorp.

We stoppen met versnippering, we gaan focussen.

We sluiten daarbij aan op de eigen identiteit en op de competentie van Zandvoort om snel in te spelen op stedelijke vraag.

We richten ons vanaf nu op het creëren van verbijzonderd stedelijk aanbod van hoge kwaliteit, zowel qua horeca, retail, evenementen en accommodaties.

Onze aandacht gaat uit naar branded events en het binnenhalen en bedienen van grote merken die een plek zoeken om het merk te laten beleven.


Lees hier onze meerjarenstrategie 2022-2025