PRIVACY POLICY

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zandvoort Marketing kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zandvoort Marketing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zandvoort Marketing verstrekt. Zandvoort Marketing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw e-mailadres 

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer


WAAROM ZANDVOORT MARKETING UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Zandvoort Marketing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Zandvoort Marketing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit activiteiten geïnitieerd vanuit Stichting Marketing Zandvoort.


HOE LANG ZANDVOORT MARKETING GEGEVENS BEWAART

Zandvoort Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


DELEN MET ANDEREN

Zandvoort Marketing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zandvoort Marketing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zandvoort Marketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Zandvoort Marketing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Zandvoort Marketing te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zandvoort Marketing heeft hier geen invloed op.

Zandvoort Marketing heeft Google geen toestemming gegeven om via Zandvoort Marketing verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Zandvoortmarketing.nl. Zandvoort Marketing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Zandvoort Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zandvoort Marketing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zandvoort Marketing op. www.visitzandvoort.nl, www.visitzandvoort.de, www.visitzandvoort.com, www.zandvoortmarketing.nl zijn websites van Zandvoort Marketing.


Stichting Marketing Zandvoort is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 32, 2040 AA Zandvoort

Adres: Trompstraat 2, 2041 JB Zandvoort (gevestigd in Center Parcs Strandhotel)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34299993

Telefoon: +31 (0) 23 – 57 37 933

E-mailadres: info@zandvoortmarketing.nl