Zandvoort, beachforeverybody

Zandvoort heeft veel te bieden en wil zo veel mogelijk mensen aanspreken op persoonlijke interesses. Zowel bij de ontwikkeling van productaanbod als bij de promotie van Zandvoort zal steeds gezocht worden naar een koppeling tussen individuele behoeftes en Zandvoort. Zo is de merknaam " Zandvoort, beachforamsterdam" ontstaan. En tal van verschillende variaties om aansluiting te vinden bij persoonlijke behoeftes: beachforandy, beachforsports, beachforyou

Toeristische visie

De geschiedenis van Zandvoort gaat terug tot rond het jaar 1100. Het dorp leefde van de visvangst. Wie toen had voorspeld dat ruim 900 jaar later het ontvangen van bezoekers uit binnen- en buitenland de belangrijkste bron van inkomsten zou zijn, had op weinig begrip kunnen rekenen. Toch is dat nu het geval. Zo’n 57% van de arbeidsplaatsen in Zandvoort is direct of indirect gerelateerd aan de toeristische sector. ​

Lees meer

Brand Values

Om ervoor te zorgen dat het ontwikkelde merk zijn waarde kan bewijzen voor Zandvoort zijn er tal van richtlijnen opgesteld. Richtlijnen voor bijvoorbeeld conceptontwikkeling en communicatie. De basis voor al deze richtlijnen wordt gevormd door onze Brand Values. Stellingen over het merk waaraan kan worden getoetst. Dit zorgt voor samenhang en herkenbaarheid.

Lees meer

Merkboek

Zandvoort is een badplaats met een lange geschiedenis wat onlosmakelijk is verbonden met de naam ‘Zandvoort’. Zandvoort Marketing kiest er dus nadrukkelijk voor om de plaatsnaam als merknaam te (blijven) gebruiken. Om in eerste instantie de band met de voor ons belangrijke markt Amsterdam te benadrukken is ervoor gekozen een vaste ondertitel toe te voegen aan de naam: ‘beach for Amsterdam’.

Lees meer

Beeldmateriaal

Zandvoort Marketing heeft een uitgebreide beeldbank die vrij toegankelijk is om voor iedereen te gebruiken. Verder zijn er voor de merkcampagne diverse filmpjes ontwikkeld en is er een algemene promofilm die een prachtig overview geeft van wat er allemaal mogelijk is in Zandvoort.

Lees meer

Campagnes

Zandvoort Marketing heeft verschillende campagnes gedaan. Voorbeelden hiervan zijn: beachforsharing, beachforsports, Zandvoort Goes Wild en Lieblingscampagne.

Lees meer